بیورر چراغ خواب کودک JBY 32
سایر تصاویر محصول

بیورر چراغ خواب کودک JBY 32

برای رویاهای شیرین ، چراغ خواب قابل حمل ، شامل شارژ القایی ، چراغ خواب برای رویاهای شیرین با باتری شارژی ، لامپ های LED  بدون گرم شدن ، آزمایش قطعات برقی از نظر ایمنی توسط GS

 

بیورر چراغ خواب کودک JBY 32

   

 

چراغ خواب کودک   JBY 32

 

  • برای رویاهای شیرین

  • چراغ خواب قابل حمل

  • شامل شارژ القایی

  • همراه با یک جعبه فروشگاهی در هر کارتن

  • چراغ خواب برای رویاهای شیرین با باتری شارژی

  • نشانگر شارژ باتری

  • زمان کارکرد 11 ساعت

  • لامپ های LED  بدون گرم شدن

  • آزمایش قطعات برقی از نظر ایمنی توسط GS